“Asielzoekers krijgen €1000 om op onze kosten tanden te laten bleken”


Asielzoekers mogen op onze kosten hun tanden laten bleken, of op welke andere manier dan ook €1000 te besteden aan tandzorg. “Wat een belachelijke situatie,” aldus VNL-lijsttrekker Jan Roos die de gang van zaken in zijn gemeente aankaart.

Een drietal tweets van VNL-lijsttrekker Jan Roos afgelopen middag baarden nogal wat opzien. De voormalige PowNed-lijsttrekker maakte melding van het feit dat zijn gemeente er een exorbitant ruimhartig beleid op nahoudt met betrekking tot de tandheelkundige zorg van asielzoekers. Zo zouden ze per persoon allemaal €1000 krijgen, die ze naar eigen inzicht kunnen uitgeven aan hun gebit.€1000 is een bijzonder hoog bedrag, zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat de halfjaarlijkse controle slechts €20,44 kost. Met €1000 kan je meer dan 48 keer je tanden en kiezen laten onderzoeken door een tandarts. Of, inderdaad, dus je tanden laten bleken op kosten van de belastingbetaler. Een bizarre en volkomen onnodig ruimhartige regel.

Om welke gemeente het gaat wil Roos niet zeggen. “Waar ik woon,” antwoordt de VNL-lijsttrekker als RTLZ-journaliste Hella Hueck wil weten waar in Nederland dit gebeurt.

Laten we hopen dat als al deze informatie klopt (en Jan Roos bezweert dat dit allemaal waar is) deze misstand snel gecorrigeerd wordt. Want het is echt niet te verkopen dat armlastige asielzoekers worden voorgetrokken op onze eigen kleinverdieners. Iedereen heeft recht op goede tandheelkundige zorg, en asielzoekers heus niet meer dan anderen.deel dit met iedereen op facebook als je het belachelijk vindt.